หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
 

ประวัติความเป็นมา
  รายนามคณะกรรมการ
  ข้อบังคับของสมาคม
  สมาชิก
  วิธีการสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  เนื้อหาการบรรยาย
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2555
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2554
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2553
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2552
   
|

การบรรยาย ปี พ.ศ. 2553

30 ม.ค. 2553

"การบรรยาย การศึกษาเรื่องจิต วิญญาณ"
โดย ศาสตราจารย์ นพ.ดร. เทพนม เมืองแมน

27 ก.พ. 2553

"สมาธิ กับ สุขภาพ อายุยืน และคุณถาพชีวิต"
โดย นพ.เฉก ธนะสิริ

28 ส.ค. 2553

"วิทยาศาสตร์-จักรวาล-จิตใจ-ศาสนา"
โดย ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทร์ตนะกูล

25 ก.ย. 2553

"ภาพถ่ายวิญญาณและปรากฎการณ์ UFO ต่างๆทั้งในประเทศ
และจากต่างประเทศ" โดย ศาสตราจารย์ นพ.ดร. เทพนม เมืองแมน

30 ต.ค 2553

"เตรียมกาย เตือนใจ และคำแนะนำในการรับมือกับภัยพิบัติ"
โดย อาจารย์มงคล กริชติทายาวุธ

27 พ.ย. 2553

"ทำอย่างไรให้สุขภาพดี อายุยืนยาว มีสมาธิดี-ความจำดี และมีความสุข"
โดย นพ.เฉก ธนะสิริ

27 ธ.ค.2553

"ระลึกถึงประวัติและผลงานของท่าน ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล"