หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
 

ประวัติความเป็นมา
  รายนามคณะกรรมการ
  ข้อบังคับของสมาคม
  สมาชิก
  วิธีการสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  เนื้อหาการบรรยาย
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2555
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2554
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2553
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2552
   
|

การบรรยาย ปี พ.ศ. 2554

29 ม.ค. 2554

ภัยพิบัติที่ควรทราบและแนวทางป้องกัน

บรรยายโดย คุณประเสริฐ สุโขธนัง

26 ก.พ. 2554

เจาะลึกถัยพิบัติจาก 8 วิทยากร
บรรยายโดย นายมงคล กริชติยาวุธ

Downloand PDF file 201 KB

26 มี.ค. 2554

การติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว-UFOเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติกับโลกมนุษย์
ในอนาคตและแผ่นดินไหว Tsunami ในปี2554
บรรยายโดย นพ.ดร.เทพนม เมืองแมนและ รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
Downloand PDF file 198 KB

30 เม.ย. 2554

การบรรยายประกอบภาพสไลด์และภาพยนตร์เรื่องความก้าวหน้า
ในการวิจัยเกี่ยวกับสมองและจิตใจและการมีสมองที่ดีมีความสุข
บรรนยายโดย รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี

28 พ.ย. 2554

การกลับชาติมาเกิดใหม่(Rebirth)ของ"น้องน้ำตาล"ด.ญ.ภัสรา ขุนวิเศษ
(อายุ9ขวบ)จากรายการโทรทัศน์ รายการตีสิบ

25 มิ.ย. 2554 “ความก้าวหน้าในเรื่อง UFO (Unidentifiable Flying Objectsหรือ
ยานบิน – จานบิน)และมนุษย์ต่างดาวพร้อมทั้งการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว
และคำเตือนเหตุการณ์ในอนาคต”
โดย ศาสตราจารย์ นพ.ดร.เทพนม   เมืองแมน

Downloand PDF file 221 KB
30 ก.ค. 2554

“จากปัจจุบัน ถึงปี พ.ศ.2555 หรือ ค.ศ.2012 จะเกิดอะไรขึ้น ?
ฟังการบรรยายและอภิปรายไขปริศนา
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้ทำการค้นคว้าอย่างละเอียด
โดย นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์,คุณศันสนีย์ อัษฎาธร
ศาสตราจารย์ นพ.ดร.เทพนม เมืองแมน

Downloand PDF file 281 KB

27 ส.ค. 2554

"ธรรมศาลาจาริก และข้อปฏิบัติ 37 ประการ ของพระโพธิสัตย์
โดย ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล

Downloand PDF file 288 KB
Downloand PDF file 2.07 MB (PDF ประกอบการบรรยาย)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://DrPornchai.com

24 ก.ย. 2554

สรุปรายงานผลกระทบของเหตุการณ์ก่อการร้าย 11 ก.ย. 2001
ต่อสถานการณ์ของโลกเป็นเวลา 10 ปี จนถึงปัจจุบัน 11 ก.ย. 2011
โดย
ดร.นัยพินิจ  คชภักดี และชมวีดีทัศน์ภาพเหตุการณ์ 9-11 และ
รำลึกเหตุการณ์หลังเกิดเหตุการณ์ 10 ปี ที่ผ่านมา และ ผลกระทบ
ทางจิตวิญญาณจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติที่มนุษย์
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องและทางรอดของปัญหาด้วยการปฏิบัติธรรม
และสวดมนต์ภาวนา
โดย อาจารย์อารีย์ การะเกด อาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรม
และมีชีวิตรอดจากความตาย  ร่วมกับ
คุณประเสริฐ  สุโขธนัง

Downloand PDF file 241 KB

24 ธ.ค 2554

ประสบการณ์การติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว(Aliens and UFO)และการเตือนภัยโดยมนุษย์ต่างดาว
โดย
ศาสตราจารย์ นพ.ดร.เทพนม เมืองแมน
และการเตรียมการช่วยเหลือภัยพิบัติด้วยเครื่องมือของมนุษย์ต่างดาว
โดย คุณ สุขใจ ชื่นสำนวน ร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์กับมนุษย์ต่างดาวและกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยจาก มนุษย์ต่างดาว (UFO)
Downloand PDF file 244 KB
Downloand PDF file 132 KB