หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
 

ประวัติความเป็นมา
  รายนามคณะกรรมการ
  ข้อบังคับของสมาคม
  สมาชิก
  วิธีการสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  เนื้อหาการบรรยาย
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2555
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2554
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2553
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2552
   
|

การบรรยาย ปี พ.ศ. 2555

28 ม.ค. 2554

“12-21-12  วันสิ้นโลกเก่า ขึ้นสู่โลกใหม่”
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโลกและจักรวาล

โดย ผศ.ดร. พรชัย   พัชรินทร์ตนะกุล
Downloand PDF file 313 KB
Downloand PDF file 132 KB

26 ก.พ. 2554

“สรุปข้อมูลและคำทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆในปี พ.ศ.2555"
ดย นายมงคล    กริชติทายาวุธ
Downloand PDF file 253 KB