>
 
  หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
 

ประวัติความเป็นมา
  รายนามคณะกรรมการ
  ข้อบังคับของสมาคม
  สมาชิก
  วิธีการสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  เนื้อหาการบรรยาย
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2555
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2554
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2553
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2552

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม

ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2554
   
|

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญกรรมการสมาคมฯ และชมรม สมาชิกสมาคมฯ ท่านผู้สนใจทุกท่าน

ฟังการบรรยาย

เรื่อง

ประสบการณ์การติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว(Aliens and UFO)
และการเตือนภัยโดยมนุษย์ต่างดาว
โดย ศาสตราจารย์ นพ.ดร.เทพนม เมืองแมน
นายกสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทย
และ
การเตรียมการช่วยเหลือภัยพิบัติด้วยเครื่องมือของมนุษย์ต่างดาว
คุณ สุขใจ ชื่นสำนวน
ร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์กับมนุษย์ต่างดาว
และกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยจาก มนุษย์ต่างดาว (UFO)

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องสีดา (3) โรงแรมรัตนโกสินทร์ (Royal Hotel) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ
  1. กรรมการและสมาชิกของสมาคมและชมรม 150.- บาท/ท่าน
  2. ญาติและผู้ติดตามสมาชิก 200.- บาท/ท่าน
  3. ผู้สนใจทั่วไป 250.- บาท/ท่าน
     
  สนใจติดต่อ คุณนิสารัตน์ 083-296-1139